2024 års trafikering på Museispårvägen

Ordinarie trafik

18 maj – 30 juni lördagar 11.00 – 16.00, söndagar 11.00 – 15.00
2 juli – 11 augusti tisdagar – söndagar 11.00 – 16.30 (obs ej måndagar).
17 augusti – 1 september lördagar 11.00 – 16.00, söndagar 11.00 – 15.00.

Evenemang och större trafikdagar

  • Fredag 5 juli: jazzkväll.
  • Onsdagar 10 juli, 24 juli, 31 juli och 7 augusti: quizspårvagn.
  • Lördag 20 juli: Familjedag med museibusstrafik.
  • Lördag 31 augusti: Museispårvägens dag med museibusstrafik med kvällstrafik och vackert upplysta spårvagnar.
  • Fredag 25 oktober: Halloweenspårväg.
  • Lördag 26 oktober: Halloweenspårväg.
  • Lördag 7 december: Tomtetrafik.

Fler evenemang och extra trafikdagar kan förekomma, titta alltid på vår hemsida www.muma.se

OBS! Under trafikdagar publiceras dagens avgångstider från Malmköping under rubriken Tidtabell på denna sida.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och beslut och anpassar trafik och evenemang efter dessa. Besök därför vår hemsida regelbundet innan du besöker oss!

Med reservation för ändringar.

DNA-märkning av kontaktledningen

Mats applicerarDNA-vätskanUnder senhösten 2015 jobbade vi med att märka kontaktledningen med DNA-vätska för att förbygga stölder. Denna märkning i kombination med skyltar längs banan om att ledningen är DNA-märkt ger en bra preventiv effekt mot kopparstölder visar erfarenheter från bl. a. Trafikverket.

Med hjälp av vår tornvagn penslades DNA-vätskan på kontaktledningen längs hela banan. Vätskan består till 90 procent av vatten samt polymer, 20 olika metallsalter och en mängd mikropunkter med en unik kod för varje brukare. Koden kan ses i ett enkelt mikroskop och en fjärdedels millimeter av vätskan räcker för analys som avslöjar vems kod det är. Tillverkaren av vätskan har en databas med alla DNA-koder och tack vare detta kan stulet material eftersökas i stora delar av Europa. Polisen upptäcker om föremålet är stöldmärkt genom att med UV-ljus avslöja den karakteristiska gröngula färgen som vätskan har. Verksamheter inom metallbranschen har köpt in egna UV-lampor för att minimera risken att köpa in stöldgods.

ÖveralltApplicering av DNA-vätska

Text: Magnus Svensson
Foton: Lars-Görna Allhammar och Lars Johansson