Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum!

Senarelagd trafikstart

På grund av rådande omständigheter så är trafikstarten uppskjuten på Museispårvägen i Malmköping till lördag 6 juni 2020. 

Mitt i det vackra Sörmland ligger Malmköping, en småstad med anor från 1700-talet. Här finns också museispårvägen med ett stort antal äldre spårvagnar för museitrafiken mellan Malmköping och Hosjö.

Kul på museispårvägen