Köpvillkor

1. Om Museispårvägen Malmköping AB

Museispårvägen Malmköping AB, org.nr: 556124-9193 (vidare kallad ”MUMA”,”Museispårvägen”, ”vi” eller ”oss”) har sitt säte i Stockholm. Företagets postadress är Järnvägsgatan 4, 642 60 Malmköping.
Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till order@muma.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

2. Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse och digitala produkter till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till order@muma.se.

3. Leverans

Våra digitala produkter (såsom biljetter) levereras normalt direkt efter beställning, med reservation för tekniska problem.
Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: order@muma.se.

3.1 Marknadsundersökning

Vi förbehåller oss rätten att skicka ut en marknadsundersökning / utvärdering per mail efter avslutat evenemang. Deltagande i sådan undersökning / utvärdering är helt frivillig.

4. Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive moms. För biljetter gäller 6% moms.
Vi reserverar oss för feltryck i prislistan och förbehåller oss rätten att justera priset.

5. Ångerrätt

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter. När betalning har genomförts, oavsett betalningsalternativ, är du bunden till ditt köp.

6. Reklamation och klagomål

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till order@muma.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
Om vi inte lyckas att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.
Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

7. Inställd trafikering / evenemang

I händelse av inställd trafikering på Museispårvägen, inställt evenemang eller flyttat evenemang kan du kontakta oss på e-postadress: order@muma.se för kostnadsfri ombokning eller återbetalning av biljetter köpta till dessa specifika datum. Ange kontonummer och bank för återbetalning.
Anspråk om återbetalning ska ske senast 3 månader efter inställt datum.
Vi tar inget ansvar för ekonomisk kompensation för andra indirekta kostnader som uppstår i och med inställelse av trafikdag eller evenemang. Exempel på sådana kostnader (men ej begränsat till): Kostnad för logi, resa och mat.

8. Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig eller myndighetsbeslut.

9. Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter.

10. Information om Cookies

Den 25 juli 2003 började en ny lag om elektronisk kommunikation gälla. En del av denna gäller cookies på hemsidor. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator. Cookies används som hjälp i många mer avancerade webbfunktioner. Enligt riksdagen är användningen av cookies integritetskränkande och därför måste de hemsidor som använder dem enligt lag upplysa om detta.
På denna hemsida används cookies till flera funktioner, som inloggning på skyddade sidor, användarverifiering i Forum samt för språkkontroll. Vill du undvika cookies kan du låta bli att använda dessa funktioner och ställa in din webbläsare så att cookies inte accepteras, men då är det risk för att hemsidan inte fungerar som den ska. Vi rekommenderar därför att du tillåter cookies – du kan surfa lugnt på Spårvägssällskapets hemsida.

11. Personuppgifter

Genom att handla hos Museispårvägen Malmköping AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
Museispårvägen Malmköping AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

11.1 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

11.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
Vid köp av medlemskap lagras information enligt ovan samt angiven medlemsinformation (ditt födelseår samt förnamn- och efternamn och födelseår på eventuella familjemedlemmar)

11.3 Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

11.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

11.4.1 Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: PayPal, Klarna, Swish.

11.5 Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

11.6 Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

11.7 Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

11.8 Ansvarig för dataskydd

Museispårvägen Malmköping AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

11.9 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

12. Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

13. Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.