Integritet

Museispårvägen Malmköping AB utför kamerabevakning över spårområdet och i våra lokaler för att förhindra och utreda brott.

Det inspelade materialet lagras i två (2) månader, se skyltning på plats.

Har ni någon fråga kring bevakningen? Kontakta oss på: larm@muma.se

Personuppgiftsansvarig

Museispårvägen Malmköping AB (larm@muma.se).

Rättigheter

Som bevakad har du flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till, eller radering av, dina personuppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Klagomål

Vid dispyter har ni enligt lag rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Skyldighet till kamerabevakning

Vi är ej skyldiga att kameraövervaka enligt avtal eller lag.

Mottagare

Det inspelade materialet hanteras enbart av Museispårvägens larmgrupp och delges endast till tredje part (polisen) vid misstanke om brott.

Uppgifter till tredje land

Det inspelade materialet lämnar ej landets gränser.

Automatiserat beslutsfattande

Kamerabevakningen är ej underlag för något automatiserat beslutsfattande.