Åtgärder för att minska smittspridningen

Museispårvägen öppnar för året lördag 6 juni. För att öka tryggheten för våra besökare och vår ideella personal samt för att minska smittspridningen, har vi vidtagit dessa åtgärder.

  • Vi kommer köra med spårvagnar där vi kan spärra av vartannat säte i, så att olika sällskap kan hålla 1,5 meter från varandra och till personalen.
  • Vi kommer försöka sätta in släpvagnar och extraturer så att inga resenärer ska behöva trängas på vagnarna.
  • Konduktören kommer i möjligaste mån visera biljetter utanför vagnen.
  • På spårvagnarna tar vi bara emot Swish som betalning. Kontant- och kortförsäljning av biljetter sker i caféet.
  • Vi kommer förstärka rutinerna för städningen av vagnarna.
  • Handsprit kommer finnas i caféet och på toaletterna.
  • Vi har större avstånd mellan sittgrupperna utanför caféet.

Vi uppmanar alla besökare att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Stanna hemma om du har någon symptom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till varandra, undvik trängsel.

Vi kommer löpande att utvärdera och förändra våra rutiner vid behov.

Tillsammans ska vi klara att begränsa smittspridningen med förnuft och ansvar.
Välkomna till Museispårvägen!